Algemeen reglement

cropped-de-link-logo-4.jpg

De instructeur zal de geleiders die de onderstaande regels niet naleven van het terrein zenden.

Indien men met een hond komt ouders dan 5 maanden, dient men een proef af te leggen die bepalend zal zijn in welke groep men zal ingedeeld worden.

De ouderdom van de geleider is vastgesteld op minimum 12 jaar.

Iedere hond dient aangelijnd te zijn ( en te blijven ) behalve wanneer de oefening het anders vereist en de instructeur dit bepaalt.

Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en voert alle bevelen uit, tenzij de geleider gerechtvaardigde bezwaren kan uiten.

De geleider die te laat in de les komt, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur. Bij het te vroeg verlaten van de les gebeurt hetzelfde.

Elke hond moet ingeënt zijn tegen de Hondenziekte,Parvo en Kennelhoest. Voor puppies bestaan er speciale inentingen. Raadpleeg hiervoor uw dierenarts. De instructeur of een bestuurslid is bevoegd uw inentingsbewijs te vragen. Bij elke inschrijving moet het medisch boekje worden voorgelegd. Zorg dat u steeds het medisch boekje bij u hebt. Leg het in uw wagen.

Geen honden op het terrein binnen de trainingsuren zonder toezicht van instructeur of bestuurslid.

Loopse teven worden niet toegelaten. Houdt ze uit de omgeving van andere honden. De loopsheid duurt ongeveer drie weken. U wordt verzocht uw loopse hond ook niet naast het terrein of in de kantine mee te brengen.

Het dragen van een prikband is verboden, zowel op als naast het terrein. Het gebruik van een slipketting is enkel toegelaten indien uw instructeur dit met u besproken heeft.

Slaan, stampen of te ruw omgaan met de hond is verboden. ( kans om geschorst te worden)

Werk steeds op een hond vriendelijke manier.

Er mag niet gewisseld worden van geleider of hond tijdens de les, tenzij met toestemming van de instructeur.

Zieke honden laat men thuis, ook als men twijfelt.

Roken tijdens de les is verboden.

Roken in de kantine is verboden krachtens de wetgeving.

De hond doet zijn behoefte in de honden-wc. In de honden-wc moet de hondenpoep worden opgeruimd, dit om besmettingsgevaar te voorkomen. Om geburenhinder te voorkomen mogen de honden geenzins uitgelaten worden op andere plaatsen dan de honden-wc. Vooraleer men thuis vertrekt, de hond eens goed uitlaten. Op het bevuilen van het terrein staat een kleine “straf”. Telkens uw hond het trainingsterrein bevuilt: 50 cent in het varken op de toog.

In de kantine moet de hond ten allen tijde rustig gehouden worden. De honden mogen niet op tafels of stoelen gezet worden. De honden die niet rustig kunnen zijn, moeten buiten de kantine in de daarvoor bestemde kennels of in de auto worden geplaatst. Ook buiten is het de opdracht van de geleider om de hond rustig en kalm te leren wachten. Dit is trouwens een basis- onderdeel bij de opvoeding van een gehoorzame huishond.

Het bereikte resultaat zal afhangen van uw geduld en vertrouwen. Denk dat niet alleen op het terrein, maar ook thuis met de hond moet gewerkt worden.

Probleemhonden worden voorgesteld aan een bestuurslid of instructeur vooraleer ze lid kunnen worden. Dit gebeurd in overleg tussen bestuur en instructeurs.

De overgang van een groep naar de volgende gebeurt steeds door middel van een speciale overgangsproef. De voorwaarden van de proeven worden in de cursus uitvoerig besproken en zijn te bekomen op het secretariaat. Aanpassingen aan het programma zijn steeds mogelijk.

Een beetje begrip en discipline zijn vereist om de les vlot te laten verlopen. Denk eraan dat de instructeurs dit werk volkomen belangeloos en zuiver uit liefde voor de hond doen.

Het bestuur heeft ten allen tijde, krachtens de statuten, het recht om een lid te schorsen.

Ieder lid heeft ook de mogelijkheid de kantine te verhuren voor een feestje en dit tegen democratische prijzen.

Meer info bij het bestuur.