Kantine

De kantine kan weer gehuurd worden voor feesten en feestjes. Inlichtingen kun je bekomen bij Patrick of Hugo. De covid maatregelen van de regering zijn natuurlijk ook van toepassing tijdens de volledige periode van de huur van de kantine.